Valmennus

Hei opiskelija tai vastavalmistunut,

oletko ajatellut, että voisit tarjota omaa osaamistasi ja työllistyä myös muille aloille kuin omalle toimialallesi? Haluaisitko verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa? Kaipaatko apua oman osaamisesi sanoittamiseen, tunnistamiseen ja tuotteistamiseen?

Lookout-hanke etsii opiskelijoille ja vastavalmistuneille ammattilaisille uusia työllistymis- ja uramahdollisuuksia Keski-Suomen strategisilta kehittämiskär­kialoilta (biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu).  Hank­keen järjestämissä valmennuksissa opiskelijat ja vastavalmistuneet oppivat tuotteistamaan omaa osaamistaan pk-yritysten tarpeisiin, verkostoitumaan eri oppilaitosten opiskelijoiden ja kärkitoimialojen opiskelijoiden kesken ja tekemään osaamistaan näky­väksi erilaisten tempausten avulla.

Lue lisää valmennusten sisällöistä. Seuraava valmennusjakso alkaa syyskuussa 2022.


Sisältö ja ajankohdat

Valmennukset sisältävät kuusi viiden tunnin lähitapaamista. Lähitapaamisten välillä työskennellään itsenäisesti ja tiimissä. Tapaamisten välillä saat ohjausta verkkoklinikoilla.

Valmennusten ajankohdat

  • ma 19.9.2022 klo 9-14
  • ma 3.10.2022 klo 9-14
  • ma 24.10.2022 klo 9-14
  • ma 7.11.2022 klo 9-14
  • ma 21.11.2022 klo 9-14
  • ma 12.12.2022 klo 9-14 Crazy Town, Kauppakatu 39

Paikkana on Jyväskylän Yritystehdas, Kankaan Arkissa, Kympinkatu 3C

Verkkoklinikoiden ajat ja aiheet:

ma 26.9. klo 11-12 ammatillinen osaaminen, https://zoom.us/join ID: 389 560 2234

ma 10.10. klo 11-12 esiintymisvalmennus, https://humak.zoom.us/j/9334056802

ma 31.10. klo 11-12 oman osaamisen tuotteistaminen, https://humak.zoom.us/j/9334056802

ma 14.11. klo 11-12 yritystehtävien tilannekatsaus, https://jamk.zoom.us/j/4552671328

ma 28.11. klo 11-12 tiimivalmennus, https://humak.zoom.us/j/9334056802

Valmennuskokonaisuuden jälkeen saat todistuksen ja Open Badge -osaamismerkin, jonka voit liittää CV:hen ja portfolioosi.

Ilmoittaudu mukaan 11.9.22 mennessä tästä linkistä.

  1. Starttipaja 

Valmennusprosessi alkaa kaikille yhteisistä starttipajoista. Starttipajojen ydinideana on visioida taide-, kulttuuri ja luovien alojen sekä kehittämiskärkialojen tulevaisuutta, piilossa olevia uramahdollisuuksia esimerkiksi kehittämiskärkialoilta ja luovien alojen osaamistarpeita. Starttipajoissa luodaan pohja valmennuspajoille ja innovoidaan suuntaviivoja uusille, monialaisille uramahdollisuuksille.   

  1. Oman osaamisen kartoittaminen ja tunnistaminen valmennuspajat 

  1. Oman osaamisen tuotteistaminen valmennuspajat 

Valmennusprosessi jatkuu valmennuspajoilla, joiden tavoitteena on ensin oman osaamisen kartoittaminen ja tunnistamisen ja tämän jälkeen oman osaamisen tuotteistaminen. Valmennuspajat ovat vahvasti ristiin pölyttäviä; valmennuspajoissa on opiskelijoita sekaisin kaikista mukana olevista oppilaitoksista. Valmennuspajoissa käsitellään oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista esimerkiksi luovien alojen ja kehittämiskärkialojen tarpeiden, haasteiden ja tulevaisuusnäkymien kautta. Valmennuspajojen toiminnassa hyödynnetään siis niin aloilta saatuja syötteitä ja aitoja tarpeita, kuin ammattilaisten sparrausta ja tuotteistamisen menetelmiä.   

  1. Mentorointi uusille urille valmennuspajat 

Valmennuspajat huipentuvat Mentorointi uusille urille -valmennuspajoihin, joissa keskitytään etsimään erilaisia urapolkuja. Yhteistyötä tehdään mm. oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa. Mentorointi uusille urille –valmennuspajoissa kehittämiskärkialat ovat vahvasti näkyvillä. Osa valmennusta on myös työnhakuosaamisen kehittäminen ja oman tunnistetun ja tuotteistetun osaamisen hyödyntäminen muilla aloilla, esimerkiksi kehittämiskärkialoilla.   

EU ja Euroopan sosiaalirahaston, Vipuvoimaan, HUMAKin, GRADIAn, Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun logot bannerissa.