Lookout

Lookout – osaamisen uudet suunnat on keskisuomalaisten luovien alojen oppilaitosten (Humak, JYU, Gradia, JAMK) yhteinen ESR-hanke. Hankkeen tarkoituksena on tehdä näkyväksi luovan alan osaamista ja valmentaa luovan alan opiskelijoita ja vastavalmistuneita tunnistamaan, sanoittamaan ja tuotteistamaan omaa osaamistaan esim. työnhakutilanteita varten.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen kehittämiskärkialojen opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Kärkialojen yritykset toimivat biotalouden, digi- ja osaamistalouden, hyvinvointitalouden ja matkailun aloilla.

Sivuilta löytyy julkaisuja ja materiaaleja opettajien, opinto-ohjaajien, uraohjaajien ja muiden uraohjausta tekevien käyttöön.

Hanke on käynnissä 1.8.2021-31.8.2023. Tämän jälkeen materiaalit ja aineistot jäävät hyödynnettäviksi sivustolle.

EU ja Euroopan sosiaalirahaston, Vipuvoimaan, HUMAKin, GRADIAn, Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun logot bannerissa.