Blogi: Näin rakennat henkilökohtaisen osaamispalettisi!

Yleinen

tikku-ukko piirtää paperille syttynyttä lamppua.

Eeva Oksala, lehtori JAMK

Oman osaamisen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Varsinkaan, jos sitä ei ole aikaisemmin tehnyt. Lookout-hankkeen asiantuntija Eeva Oksala (JAMK) esittelee blogissa kuvitteellisen esimerkin avulla, kuinka oma osaamispaletti rakennetaan.

Huoli työllistymisestä!

Esimerkkitilanne:

Matti on opiskellut musiikkipedagogiksi nyt neljä vuotta ja valmistuminen koittaa muutaman kuukauden kuluttua. Matin ajatukset ovatkin pikkuhiljaa siirtyneet tulevaan: Mitä seuraavaksi? Minne työllistyn? Mihin sovellun? Mitä haluan? Matti huomaa, että jo pelkkä tulevaisuuden ajattelu aiheuttaa lievästi vaikeita tunteita ja paineita. Omaa tutkintoa vastaavia työpaikkoja ei ole nyt lähistöllä auki. Matti pelkää putoavansa täysin tyhjän päälle. Mikä neuvoksi?

Asiantuntija vastaa:

Kuten Mattikin on huomannut, omaa tutkintoa vastaavia työpaikkoja ei ole välttämättä julkisissa hauissa auki juuri silloin, kun koulunovi sulkeutuu. Epätoivoon ei ole kuitenkaan mitään syytä. Opiskelijaelämästä työelämään ponnistaminen sujuu jouhevimmin silloin, kun tiedostaa hyvin sen, mitä osaa, minkälainen persoona on ja minkälaiset työtehtävät sopivat omaan ammatilliseen profiiliin. Tässä esimerkkitilanteessa opastaisin Mattia rakentamaan oman osaamispaletin ja miettimään sen kautta, minkälaisissa ammatillisissa yhteyksissä hänen osaamistaan voisi parhaiten hyödyntää.

Mikä ihmeen osaamispaletti?

Esimerkkitilanne:

Matti lähtee rakentamaan omaa osaamispalettiaan. Matille tuottaa hankaluuksia täysin ymmärtää, mitä tällä paletti-sanalla edes tarkoitetaan. Matti on klassinen sellisti ja opiskellut neljä vuotta musiikkipedagogiksi, instrumenttipedagogiksi tähtäävällä opintopolulla. Tämän perusteella Matti tiivistää palettiinsa, että hän osaa soittaa selloa ja opettaa sitä myös muille. Osaa Matti soittaa myös pianoa ja kitaraa, mutta nämä hän päättää jättää pois, koska osaaminen ei yllä hänen mielestään ”ammatilliselle” tasolle. Kylmä hiki nousee Matin otsalle ja hän toteaa, ettei näistä kahdesta asiasta kyllä mikään osaamispaletti rakennu! Matin osaamispalettihahmotelma lentää roskiin. Mikä neuvoksi?

Asiantuntija vastaa:

Matti tarkastelee ja ymmärtää osaamisensa liian kapeana ilmiönä: hän näkee omasta osaamisestaan vain toiminnallisen osuuden eli jäävuoren huipun! Osaaminen ei ole pelkästään tietoa, taitoa ja toimintaa vaan osaamiseen liittyvät kiinteästi myös omat motiivit, ominaisuudet ja käsitys näistä asioista sekä laajemmin omasta itsestä. Matin kannattaakin avata ajatuksellista horisonttiaan ja lähteä rakentamaan osaamispalettikokonaisuutta esimerkiksi Lookout-osaamispaletin avulla. Näin Matti alkaa hahmottaa osaamistaan monitahoisena ilmiönä, johon sisältyvät koulutuksen ja ammattiosaamisen lisäksi mm. harrastukset, työkokemus, verkostot, arvot, henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenne. Osaamistasot voi tarvittaessa määritellä palettiin erikseen esim. asteikolla: noviisi, peruskäyttäjä, taitava suorittaja, asiantuntija ja ekspertti!

Kuva 1: Lookout-osaamispaletti

Näin tunnistat osaamisesi!

Esimerkkitilanne:

Matti lähtee rakentamaan osaamispalettiaan Lookout-osaamispaletin avulla. Harrastusten sekä työtilaisuuksien kautta rakentuneiden verkostojen ja työkokemuksen listaaminen tuntuu Matista suhteellisen helpolta. Opintojen aikana karttuneet osaamiset sen sijaan hahmottuvat heikommin. Erityisen vaikeaksi Matti kokee yllätyksekseen omien arvojen ja vahvuuksien listaamisen. Asioiden miettiminen aiheuttaa orastavan päänsäryn. Osaamispaletti jää keskeneräisenä pöydälle. Mikä avuksi?

Asiantuntija vastaa:

Oman osaamisen tunnistamiseen on olemassa monenlaisia työkaluja ja keinoja. Opintojen aikana karttunutta osaamista kannattaa lähteä selvittämään tarkemmin esimerkiksi suoritettujen kurssien osaamistavoitteista. Esimerkiksi pedagogisten opintojen osaamistavoitteisiin kuuluvat mm. opetuksen suunnitteluosaaminen, opetuksen toteutusosaaminen, arviointi- ja palauteosaaminen, näyttötutkinto-osaaminen, opetuksen kehittämisosaaminen, erityispedagoginen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen. Pedagogisten opintojen jälkeen osaamista on siis karttunut hyvin monipuolisesti ja tämä oli vain yksi monista opintokokonaisuuksista, joita Matti opintojensa aikana on suorittanut.

Omien luonteenpiirteiden, arvojen sekä vahvuuksien hahmottamiseen kannattaa hyödyntää erilaisia sanalistoja kuten arvo- tai vahvuussanalistoja. Internetistä löytyy myös monenlaisia persoonallisuustestejä, joiden avulla voi löytää palettiinsa sopivaa, omaa persoonaa kuvaavaa sanastoa.

Loppuhuipennus: Matin uusi osaamispaletti

Matti löytää oppilaitoksensa järjestelmistä kurssikuvauksia suoritetuista opinnoistaan. Hän listaa kursseista kertyneistä osaamisista oman dokumentin. Seuraavaksi Matti tekee internetissä suositun Big Five -persoonallisuustestin, jonka avulla Matille viimeistään kirkastuu, että hän on tunnollinen, avoin, pitkäjännitteinen, tavoitteellinen, kiltti ja tiedonjanoinen henkilö.

Matti on innoissaan! Näin helppoa se oli, konkreettinen askel kohti työelämää. Uuden osaamispaletin avulla on helpompi suunnata omalle polulle ja löytää aidosti itseä innostavat työtehtävät. Mattihan on jo nyt hyvin verkostoitunut moniosaaja!

Kuva 2: Matin osaamispaletti

Blogi kuuluu Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen ESR-hankkeen julkaisuihin. Sarjassa käsitellään luovan alan osaamista, työllistymistä, uraohjausta, oman osaamisen tuotteistamista ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Last modified: 14.2.2023